פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Accounts/Billing

Invoices/Payments/Refunds etc.

 Sales

Pre-Sales / Sales Related Support

 Technical Support

Support for Shared Hosting, Reseller Hosting, OpenVZ VPS, KVM VPS, Windows VPS and Dedicated Servers.

 Domain Names

Domain name administration or renewal support

 Affiliate Program

Info about Affiliate Program & Withdrawal Requests